מיכאל לבזובסקי

(1903-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Children (Son) לבזובסקי נוח
Siblings (Brother) לבזובסקי דבורה
Camps דומברובה

Born דומברובהLived דוברובה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

הדר אליאב

קשר לדף הזיכרון

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
הדר אליאב
הדר אליאב