דבורה לבזובסקי

(1907-1942)
Date of death : 1942Place of death : דוברובה

Short Biography

Children (Daughter) לבזובסקי נוח
Camps דומברובה

Born דומברובהLived דומברובה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

הדר אליאב

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
הדר אליאב
הדר אליאב