נוח לבזובסקי

Date of death : 12/15/1942Place of death : דומברובה

Short Biography

Camps דומברובה טרבלינקה

Born דוברובהLived

סיפור חיים

איש תורה, היו באים להתייעץ אותו בענייני דת.

יוצר הזיכרון

הדר אליאב

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
הדר אליאב
הדר אליאב