מרים פרל
Perel Miriam

Short Biography

Camps נובוגרודק

Born לידהLived

סיפור חיים

היתה הבת הקטנה במשפחה ועל שמה ולזיכרה קראו לאחותי

יוצר הזיכרון

שושנה גולד פרל

קשר לדף הזיכרון Aunt

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
שושנה גולד  פרל
שושנה גולד פרל