רושקה וינברג אפלשטיין
Roshka Vienberg Applstein
Date of death : 1942Place of death : מייכוב

Short Biography

Children (Daughter) מליסדורף חנה
Camps ולושצ'ובה

Born לודז'Lived וולשצובה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

עדי מדר

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
עדי מדר
עדי מדר