פייגה פולאק מבית גרין
FEIGE POLAK GRIN
Date of death : 4/14/1944Place of death : אושוויץ

Short Biography

Parents (Mother) גרין מבית שפילמן צביה (Father) גרין יוסף
Siblings (Brother) גרין שמיל בער (Brother) גרין הרשי (Sister) פסטינגר מבית גרין שרה (Sister) ווייסנר מבית גרין דבורה (Sister) פרקש מיהאי מבית גרין גיטל
Camps אושוויץ

Born לאורדינהLived קלוז'

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

יוסף ווייסנר

קשר לדף הזיכרון Nephew

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יוסף ווייסנר
יוסף ווייסנר