אהרון ווייסנר
WEISZNER AARON
Place of Burial : אין - Plot No. אין -
Display Map

Short Biography

Parents (Father) ווייסנר יצחק יעקב (Mother) ווייסנר מבית דוב פרימיט
Siblings (Brother) ווייסנר מוישי (Brother) ווייסנר צבי אריה הרשלייבי (Brother) ווייסנר זאב וולבי (Sister) קהאן מבית ווייסנר שיינדי (Sister) קליין פרידמן מבית ווייסנר דורי (Sister) וולנר מבית ווייסנר רחל

Born סיגטLived סיגט

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

יוסף ווייסנר

קשר לדף הזיכרון Nephew

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יוסף ווייסנר
יוסף ווייסנר