צביה גרין מבית שפילמן

Date of death : 4/15/1944Place of death : אושוויץ

Short Biography

Spouse (Husband) גרין יוסף
Children (Son) גרין שמיל בער (Son) גרין הרשי (Daughter) פולאק מבית גרין פייגה (Daughter) פסטינגר מבית גרין שרה (Daughter) ווייסנר מבית גרין דבורה (Daughter) פרקש מיהאי מבית גרין גיטל
Camps אושוויץ

Born Lived לאורדינה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

יוסף ווייסנר

קשר לדף הזיכרון Grandson

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
יוסף ווייסנר
יוסף ווייסנר