גיטל חייט
Chait Gitel
(1906-1942)
Date of death : 1942Place of death :

Short Biography

Camps פומפין

Born פומפאןLived פומפאן

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

ספירה רפפורט

קשר לדף הזיכרון Niece

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
ספירה רפפורט
ספירה רפפורט