יוצר הזיכרון

שלמה רוזנטל

קשר לדף הזיכרון relative