מאיר כהן

(1928-1942)
Date of death : 1942Place of death : טשיבנייה

Short Biography

Camps בלז'ץ

Born טשיבנייהLived

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

שלמה רוזנטל

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
שלמה   רוזנטל
שלמה רוזנטל