הרשל צנגר

(1926-1941)
Date of death : 1941Place of death :

Short Biography

Camps אושוויץ

Born Lived טישבנייה

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

שלמה רוזנטל

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
שלמה   רוזנטל
שלמה רוזנטל