קלגסבלד יזדה
Klagsbeld Yezda
(1926-1942)
Date of death : 4/3/1942Place of death :

Short Biography

Camps אושוויץ

Born טשיבנייהLived

סיפור חיים

יוצר הזיכרון

שלמה רוזנטל

קשר לדף הזיכרון relative

קהילות

מחנות

משפחה ומכרים

1 משפחה ומכרים
שלמה   רוזנטל
שלמה רוזנטל