יוצר הקהילה

אפרים שמריהו
דרכי התקשרות:

רוהאטין

פרטי הקהילה

סיפור הקהילה

עבודת הנצחה

 

מגישה: ליאור דיין           כיתה: יא״5

שם הקהילה: רוהאטין      מדינה: אוקראינה

 

היישוב היהודי:

הישוב היהודי בעיר הוקם במאות ה15 וה16. היהודים סבלו ממיעוט זכויות עד שניתן כתב הקיום. בעיר הוקמה קהילה יהודית שבראשה עמד ועד ולידו פקידות מנהלית. ב1868 הוענק שוויון זכויות ליהודים על ידי השלטון האוסטרי.

בסוף המאה ה19 החלה להשפיע התנועה הציונית. הוקם סניף של ״בני ציון״ (חובבי ציון) על ידי שלום מלצר שאף נבחר לוועד הארצי. מאוחר יותר היה מלצר ממייסדי וראשוני תנועת המזרחי. בעיר הוקם בית הספר העברי הראשון בגליציה ב1905.

השואה:

עיירת רוהאטין נכבשה על ידי הנאצים ביולי 1941.

בסוף שנת 1941 הוקם בעיירה גטו שאליו הובאו כל יהודי הסביבה .בעיירה הוקם יודנרט שבראשו עמד שלמה אמרנט. רוב יהודי הכפרים הובאו לגטו : פוטוק , זאליפיה , צ׳רצ׳יה , באבינצה ופודקאמין.

ב20 במרץ נרצחו כ2000 יהודים בבורות ירי ליד תחנת רכבת העיר. בספטמבר 1942 נשלח טרנספורט שבו היו כ-1000 יהודים למחנה השמדה בלז׳ץ.  ב6 ביוני 1943 הוצת הגטו על ידי הגרמנים ועוזרים אוקראינים.  

 

במהלך השמדת הגטו התגלו מקומות מחבוא ובונקרים שהוכנו מבעוד מועד.

ב24 ביולי 1944 שוחררה רוהאטין על ידי הצבא האדום. כ30 יהודים מהעיירה וכפרי הסביבה שרדו את המלחמה לאחר שהצליחו להתחבא בבונקרים בגטו. ניצולים נוספים שרדו לאחר שברחו מזרחה בזמן הכיבוש או הסתתרו ביערות.

ידועה משפחת שרייר יצחק וישראל , אב ובניו (האם נלקחה) שעם חיסול הגטו הצליחו להימלט ולשוב אל כפרם שם החביא אותם כפרי בשם מיכאל בלגאי שהכיר את אבי המשפחה עוד לפני גירושם לגטו. המשפחה שרדה את השואה ו2 הבנים חיים בישראל. בינואר 2004 הוכרו הכפרי ואשתו על ידי ״יד ושם״ כחסידי אומות עולם. לאחר המלחמה עזבו הניצולים למקומות שונים בניהם ישראל, ארצות הברית ודרום אמריקה.

   

יוצאי רוהאטין בישראל:

 לאחר המלחמה הגיעו כ200 מניצולי העיר וכפרי הסביבה לישראל. הם הקימו ב1949 את ארגון ״יוצאי רוהאטין והסביבה״ שמטרתו הנצחת הנספים. ב1960 הוקם בבית הקברות בקרית שאול קבר סמלי שבו נטמן עפר מקברות האחים שברוהאטין.

מצבת קדושי רוהאטין ניצבת במרתף השואה בהר ציון, ירושלים.

  

מקור מידע עיקרי: wikivisually .




קישורים (0)

There are no links yet.

ספרים ומסמכים(0)

There are no books yet.