תנועת "הנוער הציוני"

פרטי הקהילה

סיפור הקהילה

תנועות הנוער הציוניות בהונגריה

לעשות הכול כדי להציל חיים

מטרות

* להתוודע למבצע הצלת היהודים של תנועות הנוער הציוניות בהונגריה ולבחון את הקשיים שעמדו בפני חברי תנועות הנוער בהונגריה במלחמת העולם השנייה.

* לבחון כיצד יכולים בני נוער לסייע בשימור זיכרון ומבצעי ההצלה שעשו חברי תנועות הנוער בפרט.

מעטים יודעים על המבצע של מחתרת תנועות הנוער הציוניות בהונגריה להצלת יהודים בתקופת הכיבוש הגרמני במלחמת העולם השנייה, בשנת 1944.

הצבא הגרמני נכנס להונגריה רק ב-1944. משנכנסו הגרמנים להונגריה, התגייסו חברי תנועות הנוער היהודיות הציוניות לסייע לאחיהם לצרה, בסיכון עצמי מתמיד, כשאימת הגירוש וההשמדה על-ידי הנאצים מרחפת מעל ראשם.

בפעילות זו נתוודע להיבטים שונים של מבצע ההצלה ההרואי של חברי תנועות הנוער הציוניות בהונגריה במלחמת העולם השנייה.
קישורים (0)

There are no links yet.

ספרים ומסמכים(0)

There are no books yet.

אלבומי תמונות

There are no photo albums yet.