יוצר הקהילה

צבי חטקביץ
דרכי התקשרות:

נובוגרוד

פרטי הקהילה

סיפור הקהילה

שם הקהילה:    נובוגרוד     מדינה:    פולין  מגיש: נועם הס

כיתה: יא 6     

  • אורח החיים בקהילה לפני המלחמה

בשנות השלושים המאוחרות גברו בעיירה התפרצויות אנטישמיות של האנדקים והבריונים המקומיים. בכניסה לחנויות יהודיות הוצבו משמרות חרם ומנעו מן הקונים הנוצריים להיכנס אליהן. מדי פעם הגיעו בריונים פולניים מן הכפרים והפכו דוכנים של יהודים בשוק. אין בידינו ידיעות על גורל יהודי נובוגרוד במלחמת העולם השנייה. ידוע רק שבפרוץ המלחמה בשנת 1939 נשרפה כמעט כל העיירה עקב הפצצות שהטילו הגרמנים ושרוב תושביה ברחו ללומז'ה.

  • אישים בולטים בקהילה לפני המלחמה

באמצע המאה ה- 19 היה רבה של נובוגרוד ר' צבי פלטרוביץ'. בשנים 1886- 1912 שימש בקודש ר' נח ב"ר ישראל-יעקב ואינר. ר' נח נפטר בגיל 75 ואחרי מותו פרץ בקהילה מאבק בין שני מועמדים לרבנות: ר' שמואל שפירא, חתנו של ר' נח ואינר, ור' שמואל הירשביין, חתנו של סוחר העצים העשיר של העיירה, שתמכו בו הסוחרים והחסידים. לבסוף היתה ידו של ר' הירשביין על העליונה והוא שימש ברבנות משנת 1914 עד תקופת השואה.

  • מבנים וארגונים מרכזיים בקהילה ( בתי כנסת, בתי ספר וכו')
  • בשנת 1917, בימי הכיבוש הגרמני, נוסדה בנובוגרוד אגודה ציונית בשם "התחייה", אלא שבראשית שלטון פולין העצמאית היא התפלגה לשתיים: 50 חברים ייסדו את "צעירי ציון" ורק 10 נשארו ב"התחייה". בשנת 1925 נוסדה התנועה המאוחדת של "פועלי ציון-צ"ס" בנובוגרוד, שניהלה פעולה עניפה. החל משנת 1922 פעלה בנובוגרוד "הסתדרות ציונית לתרבות" שהקימה ספרייה על שם י"ל פרץ. ערב מלחמת העולם השנייה היו בספרייה זו אלף ספרים ביידיש, בעברית ובפולנית והיא הפכה להיות מרכז תרבותי לנוער היהודי מן הסביבה כולה. באותה תקופה רבו בעיירה שיעורי ערב לעברית וידיעת ארץ-ישראל, שהתקיימו כמעט ליד כל סניפי המפלגות והתנועות הציוניות. כמו-כן נוסד במקום גן ילדים עברי. בסוף שנות ה- 20 נוסד בנובוגרוד קן "השומר הצעיר". בתחילת שנות העשרים החלה בנובוגרוד פעילות תנועת "החלוץ". רבים מבני הנוער של העיירה הצטרפו לשורותיו. היו גם כאלה שפנו לתנועת "החלוץ המזרחי" שליד סניף "המזרחי" שבמקום. בשנת 1929 נוסד גם "החלוץ הצעיר" שמנה 80 חברים. בשל תנאי הטבע והנופים היפים נערכו בנובוגרוד הכינוסים האזוריים של "החלוץ" והתקיימו בו קיבוצי הכשרה וקייטנות.
  • סיפורה של  הקהילה בתקופת המלחמה

הסברה היא, שגם יהודי נובוגרוד, כיהודי כל עיירות האיזור, הועברו ביולי 1941 לגטו לומז'ה ומשם הועברו ב- 2 בנובמבר 1942 למחנה מאסף בזאמברוב. ידוע, שרוב תושבי מחנה המאסף בזאמברוב שולחו לאושוויץ בימים 11- 13 ביאנואר 1943. מתוך 300 המשפחות היהודיות שחיו בנובוגרוד לא נשאר שריד. היחידים שנשארו לפליטה הם אלה שהספיקו להגר לפני מלחמת העולם השנייה לארצות הברית ולארץ-ישראל .

מקור: אתר מרכז מורשת יהדות פולין- http://moreshet.pl/he/node/1246
ספרים ומסמכים(0)

There are no books yet.

אלבומי תמונות

There are no photo albums yet.