מחנה עקורים סדאן קסרנה - Sedan-Kaserne Ulm

פרטי הקהילה

סיפור הקהילה

מחנה העקורים  Sedan Kaserne נפתח בקיץ 1946, במהלך שנות פעילותו שהו בו:
1352 עקורים באוגוסט 1946
1372עקורים בנובמבר 1946
1096 עקוריםבפברואר 1947
1036 עקורים ביוני 1947
2498 עקורים בספטמבר 1947
2255 עקורים בינואר 1948
1986 עקורים באוקטובר 1948
2387 עקורים במרץ 1949
במחנה פעלו מועדוני הספורט: הפועל אולם, הכח אולם ובר כוכבא אולם.
כמו כן פעלו בו גן ילדים, בית ספר דתי, ותלמוד תורה.
במחנה הייתה גם משטרה מקומית.
המחנה נסגר בסתו 1949ספרים ומסמכים(0)

There are no books yet.