מחנה עקורים פפנדורף - Poppendorf

פרטי הקהילה

סיפור הקהילה

מחנה העקורים "פפנדורף" הוקם במחנה ריכוז נטוש ליד ליבק ואליו הגיעו מעפילי ה - "אקסודוס" לאחר שהורדו בכח על ידי חיילים בריטיים עם הגעת האוניה להמבורג.
הורדת המעפילים החלה ביום שני ה - 8 ספטמבר 1947 והושלמה על ידי יום רביעי ה -  10 בספטמבר 1947. 
במקביל הועברו המעפילים גם אל מחנה העקורים "אמסטאו".
2500 מעפילים הועברו למחנה העקורים פפנדורף ו - 2000 מעפילים הועברו למחנה העקורים אמסטאו. 
תנאי המחיה בשניהם היו מחרידים. פפנדורף היה מחנה מעבר עם קיבולת של 1000מעפילים, לכן נאלצו רבים לגור באוהלים. 

בשל לחץ דעת הקהל הבינלאומית, הועברו מעפילי האקסודוס בנובמבר 1947 למחנות העקרוים סנגוורדן ואמדן. ספרים ומסמכים(0)

There are no books yet.