יוצר הקהילה

יחיאל נרקיס
דרכי התקשרות:

ישביצה

פרטי הקהילה

סיפור הקהילה

אישביצה (מחוז לובלין). העיירה נוסדה ב- 1775, מנתה ערב השואה כ- 5,100 יהודים (כ 85% מכלל האוכלוסייה) העיירה שוכנת על צומת מסילות רכבת ולכן נוצלה ע"י הגרמנים כתחנת מעבר אליו הגיעו יהודים ממקומות מרוחקים בפולין ומחוצה לה, בדרכם למחנה ההשמדה בלז'ץ. מדי פעם כשנוצר "עומס תנועה" על רכבות המוות לבלז'ץ, רצחו הגרמנים את היהודים  בבורות ירי שנחפרו בשטח בית העלמין היהודי של אישביצה.

בית העלמין, על מתיו לפני השואה ועל נרצחיו בתקופת השואה, מוזנח מאד, ומשמש כחורשת טיול ובילוי לצעירי היישוב וגם למנוחה ואכילה על המצבות. במקום יש מספר מצבות זיכרון כולל חלקת קבר שהכין לעצמו האב פבלובסקי, שמשפחתו היהודית נרצחה שם, והוא ביקש להיקבר עימם בבוא יומו.

קישורים (0)

There are no links yet.

ספרים ומסמכים(0)

There are no books yet.